Firmy jednoosobowe wypełniają pola Firma oraz NIP UE. W przypadku gdy adres dostawy różni się od adresu do faktury należy dodać adres rozliczeniowy w zakładce Moje konto/Moje adresy.

Firmy o innej osobowości prawnej (sp. z o.o., organizacje) dodają nowy adres rozliczeniowy "rozpisując" nazwę firmy w trzy pola: Imię, Nazwisko i Firma lub wpisują dowolne znaki (np. spacje) w pola Imię i Nazwisko oraz pełną nazwę firmy w polu Firma. Oczywiście, należy również wypełnić pole NIP UE.